Stručné pravidlá hry SAPIENDO
  1. V každej hre dostaneš 13 otázok. Pri každej otázke budú ponúknuté štyri možnosti, medzi ktorými bude vždy jediná správna.
  2. Hodnota otázok sa pohybuje od 4 do 8 bodov. Prvá je vždy 4-bodová, náročnosť ďalších si budeš voliť ty.
  3. Na zodpovedanie každej otázky máš vymedzený čas. V témach matematika a fyzika je to 30, 45, 60, 75 alebo 90 sekúnd (podľa bodovej hodnoty otázky), v ostatných témach je to 30, 40, 50, 60 alebo 70 sekúnd.
  4. Keď odpovieš na otázku, dostaneš možnosť vyznačiť, či si si svojou odpoveďou istý(á). Ak vyznačíš istotu a tvoja odpoveď bude správna, získaš prémiu. Ak však vyznačíš istotu pri nesprávnej odpovedi, dostaneš pokutu.
  5. Hodnotenie každej otázky sa skladá z troch častí: body za správnosť + body za istotu + body za čas. Body za správnosť: za správnu odpoveď získaš toľko bodov, koľko je hodnota otázky. Za nesprávnu odpoveď sa ti odpočíta štvrtina bodovej hodnoty otázky. Body za istotu: ak vyznačíš istotu pri správnej odpovedi, získaš prémiu vo výške polovice bodovej hodnoty otázky. Ak vyznačíš istotu pri nesprávnej odpovedi, dostaneš pokutu vo výške polovice bodovej hodnoty otázky. Body za čas: ak odpovieš správne pred vypršaním časového limitu, získaš 0,2 bodu za každú ušetrenú sekundu. Najviac však môžeš za čas získať polovicu bodovej hodnoty otázky.
  6. V hre SAPIENDO je možné získať maximálne 200 bodov. Hrať sa môžeš opakovane a tak zlepšovať svoj výsledok.
  7. Hru Sapiendo vytvorila spoločnosť EXAM testing spol. s r. o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava 5
Keď sa zaregistruješ a prihlásiš, budeš si môcť prečítať podrobnejšie pravidlá hry SAPIENDO.